Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland

Categorie: Vraag en aanbod

V&A: veldwachters Meetjesland

Bestaat er een lijst van veldwachters uit het Meetjesland? Context: ik heb een oude foto van een oudere veldwachter (foto van periode 1930-1935) die familie geweest moet zijn van het gezin Alfons WULGAERT (1888-1942) x Martha GRYP (1897-1957) uit Zomergem. Ik ben dus op zoek naar de naam van de veldwachter. Tim Wulgaert

V&A: de Waarschootse familie AERS

Een vraagje i.v.m. Waarschoot. Een halfbroer van mijn grootvader (mijn grootvader Emiel AERS is een zoon van Petrus AERS en Juliana GRIJP) was blijkbaar Gustave AERS (1874-1951). Gustave is een zoon van Petrus AERS met zijn eerste vrouw Rosalie BRUGGEMAN en uitbater van café “in den Druiftak”, gelegen op de hoek  Arisdonk en Molenstraat. Heeft iemand daar meer info over? Foto van de herberg? Nog andere familie gekend? Eventueel in private mail omwille van de privacy.

Alvast bedankt
Wim AERS – E-mail: aerswillem@gmail.com

V&A: Joannes Reyniers – Beatrix Stevesijns

Op zoek naar volgende trouwakte tussen enerzijds REYNIERS Joannes, geb. Waarschoot 11 oktober 1675 en overleden te Sleidinge op 25 november 1753 en anderzijds STEVESIJNS (STEVESYNS – STEVESON – THEVESON) Beatrix, overleden te Sleidinge op 09 november 1740. Van de echtgenote is evenmin een geboorteplaats of datum gekend. Reeds verscheidene data welke op internet zijn…

V&A: Coleta Claeys

Iemand met de naam CLAEYS in de stamboom? We zijn op zoek naar datum en plaats van overlijden van de genaamde Coleta CLAEYS, geboren te Sleidinge op 10 januari 1836. Gehuwd met Jacobus DOBBELAERE en Jan Baptiste SEGERS. Alle tips welkom. Joris Reyniers

V&A: Amper(s)(e)

In het weesregister Waterland 11-2-1577 wordt Marten AMPERS benoemd tot voogd over de kinderen van wijlen Cornelis AMPERS en wijlen Josyne GILLIS dr van Denne, genaamd Conneken en Lauke. Wie heeft meer gegevens over deze personen? JM Amperse