Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland

Lid worden

Lidmaatschap Familiekunde Vlaanderen 2024
(inclusief abonnement “Vlaamse Stam”)

Categorie België Europa Buiten Europa
Gewoon lid (na 15/01) 45,00 € 55,00 € 65,00 €
2de persoon in gezin (*) 10,00 €    
Steunend lid 60,00 € 70,00 € 80,00 €
Beschermend lid 90,00 € 100,00 € 110,00 €
(*) Een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak, betaalt slechts 10 € en is eveneens volwaardig lid, echter zonder recht op toezending van het tijdschrift “Vlaamse Stam”. Bij betaling dient u duidelijk de naam van de tweede persoon te vermelden.
Betalingsgegevens
Begunstigde : Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3,
B-2170 Antwerpen (Merksem)
Rekening :  IBAN BE58 4141 1712 2179 – BIC KREDBEBB
Bank : KBC, Merksem
Kosten : SHA (shared)
Mededeling :
  • lidgeld 2024 + uw lidnummer (als u reeds eerder lid was)
  • gezinslid 2024 + uw lidnummer (als u reeds eerder bijkomend gezinslid was)
  • lidgeld 2024 + nieuw lid (indien u nog nooit lid bent geweest)
  • gezinslid 2024 + nieuw lid + lidnummer hoofdpersoon (indien u nog nooit bijkomend gezinslid bent geweest)