Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland

8 Oktober 2017 – Lezing door Jan NAERT

Zondagvoormiddag 8 oktober om 10 uur 30
Lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Besturen onder Duitse bezetting.

Burgemeesters in bezet en bevrijd België en Noord-Frankrijk (1914-1921)

Obéir l’occupant, mais servir la population: het devies van de Gentse liberale burgemeester Emile Braun, net voor zijn gedwongen deportatie naar Duitsland in de lente van 1918.

De woorden staan voor de moeilijke positie van burgemeesters en lokale besturen in de bezette gebieden aan het Westelijke front. Zowel in bezet België als in Noord-Frankrijk werden stads- en gemeentebesturen vier jaar lang geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. Met bovenaan de lokale politieke agenda steevast de bevoorrading van de lokale bevolking. Andere nijpende problemen waren het handhaven van de openbare orde, de verplichte tewerkstelling, de deportaties van arbeiders, het implementeren van de Flamenpolitiek. De vele netelige kwesties en complexe relaties met de Duitse bezetter leidden nog tijdens de oorlog tot hevige discussies en politieke strijd. De balans hiervan werd na november 1918 opgemaakt.

Reacties gesloten