Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland

V&A: staten van goed Vossenhol en omliggende Maldegemse gehuchten, periode 1680-1790. Oproep.

Wie heeft voorouders in de periode van grofweg 1680 tot 1790 in het Maldegemse Vossenhol of de gehuchten daarrond, én wil verder gaan dan enkel het verzamelen van namen & data van deze voorouders?

Nu mijn pensioen nadert (nog ruim anderhalf jaar) begin ik er wat van te dromen om wat verder te gaan dan het uitpluizen van de levens van Jan DE BAERE en zijn twee zonen Laurent (1701-1787) en Frans (en hun kinderen), van wie ik aan de hand van een vijftal staten van goed, informatie uit de Ommeloper, de volkstelling van 1748 en de Parochieregisters, aangevuld met heemkundig en geschiedkundig materiaal, toch al heel wat heb kunnen samenbundelen (meer dan 250 bladzijden momenteel).

Maar ik zou een ’schuchtere’ poging willen wagen de Vossenholse leefgemeenschap met de families die daar leefden, wat verder in kaart te brengen (met hun linken naar Kleit, Burkel, Bogaarde, Donk, Eelvelde…) en dit natuurlijk voornamelijk aan de hand van staten van goed van andere families in die buurt. Door de onderlinge interacties in beeld te brengen krijgt het leven van de eigen voorouders nog verder invulling… Niet alleen de mijne maar evengoed die van de collega’s die mee hun schouders onder dit project zouden zetten.

Wie heeft interesse ? Graag een seintje naar guido.de.baere@telenet.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien + tien =